ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია

        ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის         კონვენცია ევროპის საბჭოს ფარგლებში იქნა შემუშავებული 1948 წლის ადამიანის საყოველთაო დეკლარაციის უმთავრესი პრინციპების გათვალისწინებით. მისი ხელმოსაწერად გახსნა მოხდა 1950 წლის 4 ნოემბერს რომში, ძალაში კი შევიდა 1953 წლის ნოემბერში.

კონვენცია შედგება სამი ნაწილისაგან: პირველი ნაწილი მოიცავს ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, მეორე ნაწილი არეგულირებს სასამართლოს შემადგენლობისა და პროცედურების განხორციელების წესებს და მესამე ნაწილი მოიცავს სხვადასხვა დასკვნით დებულებებს. კონვენციამ საფუძველი ჩაუყარა ხელშემკვრელ მხარეთა მიერ ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების სისტემას, რომელიც თავდაპირველი სახით ხორციელდებოდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისიის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ. კონვენციით დაარსებული უწყებებისადმი წარდგენილ განაცხადთა მზარდმა რაოდენობამ შედეგად მოიტანა მე-11 ოქმის შემუშავება. მე-11 ოქმმა, რომელიც ძალაში შევიდა 1998 წლის 1 ნოემბერს, არსებული ნახევარგანაკვეთზე მომუშავე სასამართლო და კომისია შეცვალა ერთი, სრული დატვირთვით მომუშავე სასამართლოთი.

მე-11 ოქმის ძალაში შესვლის მიუხედავად სასამართლოში შემოსულ საქმეთა რაოდენობამ უპრეცენდენტო ზღვარს მიაღწია. 2000 წელს 3-4 ნოემბერს გამართულმა ადამიანის უფლებების კონფერენციამ, რომელიც კონვენციის ხელმოსაწერად გახსნის 50 წლისთავს მიეძღვნა, დასაბამი მისცა სისტემის რეფორმირებაზე მსჯელობის პროცესს. შემუშავდა მე-14 ოქმი, რომელიც ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც რატიფიცირებულ იქნება კონვენციის ყველა ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მიერ. მე-14 ოქმი ემსახურება საქმის წარმოების გამარტივებასა და დაჩქარებას და ითვალისიწინებს კონვენციის საზედამხედველო სისტემაში შესწორებების შეტანას.

გამომდინარე იქიდან, რომ მე-14 ოქმი ძალაში ვერ შევიდა და იმის გათვალისწინებით, რომ წარმოექმნა საჭიროება შემოღებულ იქნას გარკვეული დამატებითი პროცედურები საზედამხედველო სისტემის გასაუმჯობესებლად და საქმეთა მზარდი მოცულობის დასაძლევად, მინისტრთა კომიტეტის 119-ე სესიაზე შემუშავებულ იქნა ევროპული კონვენციის მე-14 ბის ოქმი, რომელიც ითვალისწინებს ერთპიროვნული მოსამართლის ინსტიტუტს. ოქმი ძალაში შევიდა 2009 წლის სექტემბერში, მას შემდეგ რაც სამმა ხელშემკვრელმა სახელმწიფომ გამოხატა თანხმობა იკისროს ოქმით გათვალისწინებული დებულებების შესრულება.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

NocHuRa's Official BLOG

ქაოსური ბლოგი...

ექვთიმე თაყაიშვილი

ეკლიანი გზა ვარსკვლავებისკენ

Pusa's Blog

სამოქალაქო ჟურნალისტი

ფერადი ბლოგი : )

Just another WordPress.com site

ლულის ბლოგი

მოქალაქე ჟურნალისტი.......მსოფლიოში მიმდინარე საინტერესო ფაქტები და მოვლენები!

ცნობარი

აქტიური მოქალაქეობა, უკეთესი მომავალია!!! Активное гражданство это лучшее будущее!!! Active citizenship, better future!!!

მარი-ონეტი

“მე არასოდეს მსმენია რაიმე ისეთი დანაშაული, რომლის ჩადენასაც თავად ვერ შევძლებდი”

✌ Mystic Grill ✌

კიდევ ერთი, მაგრამ არა ჩვეულებრივი ბლოგი :)

SpeeChLeSS

That's how You make Me feel

Know-it-aLL

Smart Blog !

კინოგურმანის ბლოგი

არა მხოლოდ კინოგურმანებისთვის!

Jazzmena's Blog

“God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to always tell the difference.”

tavisufleba.com

Just another WordPress.com site

ჩვენი დია(ბ)ლოგი

ადამიანის უფლებების სადარაჯოზე ...

კანიბალი კარამელკას ბლოგი

მე ნაწილი ვარ იმ ძალისა, ვისაც ბოროტება სწადია და სიკეთეს კი იქმს.

ფრთხილად, ტრეფიკინგი!!!

ავირჩიოთ ჩვენი მომავალი...

Social Media at School

სოციალური მედია სკოლებში

» Vannie Pooh «

» დროს ვერ ვხედავ, ვეღარც ვამჩნევ, ჩუმად ლპება, იღუპება. «

art-profiles.com

The world's art network

sal4you

ჯანსაღ სხეულში ჯანსაღი სულია!

ახალგაზრდა ომბუდსმენი

შენი უფლებები მთავრდება იქ, სადაც იწყება სხვისი

Double Illusion

Welcome To Merabino's Mind

new ქუთაისი

ავაშენოთ ქუთაისი

უფლებების დამცველი

ყველა ადამიანი თანასწორუფლებიანია

თავისუფალი ბლოგი

გიორგი ბენაშვილი

Twilight.ge

Georgian Twilight Community

თათიას ბლოგი ♥♥

მიყვარხართ და მიჩუქნია ეს სიყვარული თქვენთვის ! ♥

99 დღე

მიზნამდე დარჩა 42 დღე

%d bloggers like this: